Công trình vách ngăn di động tầng 38 tại trường ĐH Phenikaa, Yên Nghĩa, Hà Đông

  Thứ Mon, 26/12/2022  (0)Bình luận

Thông tin công trình

- Trường Đại học Phenikaa, Yên Nghĩa, Hà Đông

- Địa chỉ: P. Nguyễn Trác, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội

- Vách ngăn di động gỗ công nghiệp, bề mặt nâu sáng 

Công trình vách ngăn di động tầng 38 tại trường ĐH Phenikaa

Công trình vách ngăn di động tầng 38 tại trường ĐH Phenikaa

Công trình vách ngăn di động tầng 38 tại trường ĐH Phenikaa

Công trình vách ngăn di động tầng 38 tại trường ĐH Phenikaa

Công trình vách ngăn di động tầng 38 tại trường ĐH Phenikaa

 

Viết bình luận của bạn:
zalo