Công trình trung tâm thương mại sự kiện tiệc cưới Hồng Lạc tại thị trấn Ninh Giang Hải Dương. 

Công trình gồm 5 tầng, Diện tích mỗi tầng là 500m2

- Tầng 1+2: Hội trường lớn, Có hệ vách di động ngăn đôi, Sử dụng vách gỗ công nghiệp cao cấp

- Tầng 2: Khu vực bàn tiệc, Sử dụng vách ngăn di động 2 múi, vải nỉ và gỗ công nghiệp, Ngăn làm 4 khu vực tiệc

- Tầng 3+4: Phòng Vip nhà hàng, có ngăn cứng các phòng và hệ vách ngăn cách âm sữa các phòng ăn lớn

zalo