Công trình vách ngăn di động tại nhà máy ni tơ lỏng Messer - Thái Nguyên

  Thứ Thu, 09/12/2021  (0)Bình luận
Nội dung bài viết

  - Nhà máy ni tơ lỏng Messer 

  - Địa chỉ: Đồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên

  - Vách ngăn di động gỗ công nghiệp, bề mặt trắng sáng

  Công trình vách ngăn di động tại nhà máy ni tơ lỏng Messer - Thái Nguyên

  Công trình vách ngăn di động tại nhà máy ni tơ lỏng Messer - Thái Nguyên

  Công trình vách ngăn di động tại nhà máy ni tơ lỏng Messer - Thái Nguyên

  Viết bình luận của bạn:
  zalo