Công trình vách ngăn di động tại nhà máy ni tơ lỏng Messer - Thái Nguyên

  Thứ Thu, 09/12/2021  (0)Bình luận

Thông tin công trình

- Nhà máy ni tơ lỏng Messer 

- Địa chỉ: Đồng Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên

- Vách ngăn di động gỗ công nghiệp, bề mặt trắng sáng

Công trình vách ngăn di động tại nhà máy ni tơ lỏng Messer - Thái Nguyên

Công trình vách ngăn di động tại nhà máy ni tơ lỏng Messer - Thái Nguyên

Công trình vách ngăn di động tại nhà máy ni tơ lỏng Messer - Thái Nguyên

Viết bình luận của bạn:
zalo